Postup pri kladení dlaždíc


Každý typ podlahových dlaždíc z eshopu Golvet je mierne iný. 

Pri kúpe Vám poradíme s montážou pre konkrétny typ/druh podlahy. 

Na tomto postupe ilustrujeme všeobecné princípy kladenia bezmontážnych podlách na produktovej rade Fortlelock. 


Pred pokládkou nechajte dlaždice 24 hodín aklimatizovať, podlahu zarovnajte a  očistite. Pomocou kriedy vytvorte čiary v priečnom a  pozdĺžnom smere miestnosti. 

Je nutné, aby dlaždice boli pokladané vo vzájomnej pravouhlej pozícií. Dlaždice rozmiestnite a  spájajte gumovým kladivom. S  pokládkou začnite od vjazdu a  pokračujte ďalej do miestnosti.

Napokon narežte a  položte dlaždice. Pri stenách nechajte medzeru minimálne 5 mm.

Hotovo.