Postup pri položení pvc podlahy /dlaždíc


Každý typ podlahových dlaždíc z eshopu Golvet je mierne iný. 

Pri kúpe Vám poradíme s montážou pre konkrétny typ/druh podlahy. 

Na tomto postupe ilustrujeme všeobecné princípy položenia podláh na produktovej rade Fortlelock. 


Pred pokládkou nechajte dlaždice minimálne 24 hodín aklimatizovať rovnomerne rozložené na mieste položenia po 10ks. Podlahu zarovnajte v prípade, že sú na nej väčšie výtlky a očistite. Stačí pozametať, povysávať. Pomocou kriedy vytvorte čiary v priečnom a  pozdĺžnom smere miestnosti. 

Je nutné, aby dlaždice boli položené vo vzájomnej pravouhlej pozícií. Dlaždice spájajte gumovým kladivom. S  pokládkou začnite od vjazdu /vchodu priestoru a  pokračujte ďalej do miestnosti.

Napokon vymerajte, narežte a  položte koncové dlaždice Pri stenách nechajte dilatačnú medzeru minimálne 5 mm. Je to potrebné kvôli rozťažnosti materiálu pri výkyve teplôt.

Na ukončenie podlahy a lepší vzhľad môžete použiť klasické podlahárske lišty .Výsledok je ihneď viditeľný.

Hotovo.